z mety


z mety
z mety {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'bez chwili zwłoki, od razu, bez ceregieli': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyszedł pijany do pracy i z mety dostał wymówienie. Lekarz z mety wypisał mu skierowanie do szpitala. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • męty — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. mętytów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} drobne cząsteczki w płynie, mącące jego klarowność; osad, zawiesina, fusy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Męty na dnie szklanki. Odcedzić męty.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • męty — Ludzie stojący najniżej w hierarchii społecznej, zwłaszcza przestępcy Eng. The people of the lowest standing in a society, especially criminals …   Słownik Polskiego slangu

  • METY — Çekmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Duety do Mety — Format Game show Starring Mirosław Siedler Country of origin Poland …   Wikipedia

  • z mety — Natychmiast, bardzo szybko, lub bez przygotowania Eng. Immediately, quickly, or without any preparation …   Słownik Polskiego slangu

  • mėtyklė — mėtỹklė sf. (2) Skr, Gs, mėtyklė̃ (4) Vb, Trgn, (3a) J, metỹklė (2) [K], NdŽ virvelė arba įskeltu galu lazda akmenims laidyti, svaidyklė, laidynė: Iš abiejų pusių išeina skyriai prieš kits kitą ir šaudosi vilyčiom ir iš mėtyklių̃ svaidosi BM104 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metynos — metỹnos sf. pl. (2) žr. metinės 2: Pas mus buvo metỹnos, tada ir giminės buvo atvažiavę Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metylis — metỹlis sm. ppr. pl. (2) MitII135; LBŽ žr. metėlė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metynė — metỹnė sf. (2) Sk žr. mėtyklė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • męt — m IV, D. u, Ms. męcie; lm M. y 1. zwykle w lm «drobne cząsteczki zawieszone w płynie, mącące jego przezroczystość; zawiesina, osad, fusy» Męty w piwie, winie. Męty na dnie naczynia, butelki, studni. Opadające na dno, osadzające się męty. 2. tylko …   Słownik języka polskiego